Wsparcie ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Możesz wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

WsparcieZUS.png
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS ?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”
    (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).


Skorzystaj z Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem http://pue.zus.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-zus

Przewiń do góry