Zmiany w funkcjonowaniu sądu, urzędów oraz innych instytucji i jednostek

Zmiany zostały wprowadzone w celu zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

wazna_informacja2.jpeg
W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-COV-2 uprzejmie informuję, iż w celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów podjęto następujące zmiany w funkcjonowaniu urzędówi instytucji:

1. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
Obsługa interesanta telefoniczna i e-mailowa, przyjmowania interesantów (dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu – https://www.kozle.sr.gov.pl.
Biuro Podawcze Sądu i Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych przyjmują korespondencję wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wstrzymano działanie Kasy Sądu oraz Czytelni Akt.
Odwołanie zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczonych w okresie od dnia 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu
W okresie do 27 marca 2020r. jednostki Krajowej Administracji Skarbowej nie będą przyjmowały klientów, dlatego też zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Izby i urzędów skarbowych: https://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu oraz na stronie internetowej: http://podatki.gov.pl/

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu
OR KRUS w Opolu zawiesza do odwołania bezpośrednią (osobistą) obsługę interesantów.
W celu załatwiania spraw pozostaje do Państwa dyspozycji:
- punkt podawczy, w którym można złożyć dokumenty (z aktualnymi danymi teleadresowymi),
- kontakt telefoniczny,
- e-mail,
- Portal eKRUS.
PT KRUS w Strzelcach Opolskich - 77 461 41 48 - strzelceopolskie@krus.gov.pl

4. Starostwo Powiatowe i jednostki podległe
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu całkowicie zamyka swoją siedzibę wraz z podległymi jednostkami (dotyczy także wydziałów zlokalizowanych w innych budynkach). Obsługa mieszkańców będzie się odbywała wyłącznie przez telefon lub drogą elektroniczną. Nie będzie możliwości wejścia do budynku.
Dane kontaktowe: https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9292/baza-telefonow.html

5. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów. Prosimy o powstrzymanie się od załatwienia spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa. Sprawy bardzo pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 77 45 24 125.
Szczegóły na: https://www.opole.uw.gov.pl/ograniczenie-w-funkcjonowaniu-ouw

6. Nocna i świąteczna opieka przeniesiona do Kędzierzyna. Poradnie bez zmian
Nocna świąteczna opieka medyczna w powiecie:
Od dziś (piątek 13 marca), od godz. 18.00 będzie funkcjonowała w szpitalu przy ul. Judyma w Kędzierzynie, telefon 77 40 62 752
Więcej informacji:
https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9298/nocna-i-swiateczna-opieka-przeniesiona-do-kedzierzyna-poradnie-bez-zmian.html

7. Wykaz przychodni, które udzielają pomocy w całym powiecie
Wykaz poradni podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego z telefonicznym udzielaniem porad lekarskich i telefoniczną rejestracją. Osoby, które nie potrzebują pilnej porady lekarskiej proszone są o pozostanie w domach.
Szczegóły: https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9305/wazne-wykaz-przychodni-ktore-udzielaja-pomocy-w-calym-powiecie.html 

8. Międzygminny Związek "Czysty Region" - informacje w sprawie odbioru odpadów
Od wtorku 17 marca:
- z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą jedynie odpady zmieszane, popiół i BIO w terminach wyznaczonych w harmonogramie,
- z zabudowy wielorodzinnej wstrzymane zostają odbiory odpadów wielkogabarytowych, poza zaległymi, które wykonywane będą w miarę możliwości,
- w przypadku firm i instytucji odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
Zawieszono także bezpośrednie przyjmowanie klientów w biurze Związku przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) i elektronicznej (biuro@czystyregion.pl lub profil zaufany ePUAP). Dodatkowo, na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.
Więcej informacji na: http://www.czystyregion.pl/

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS.png

Przewiń do góry