W Gminie Cisek wystartował program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2020"

Umiem pływać 2020

umiem_plywac.jpeg
Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Adresowany jest do 122 uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Cisek. Są to uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku, Landzmierzu, Łanach oraz Roszowickim Lesie.

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Nauka odbywa się na basenie w Zakrzowie. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia w grupach liczących nie więcej niż 15 osób, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko – trenerską, a udział w programie jest bezpłatny.

Na realizację projektu „Umiem pływać – przeciwdziałam wadom postawy” udało się uzyskać  20.000,00 zł. dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu, pozostałą kwotę – 20.100,00 zł współfinansuje Gmina Cisek.

Przewiń do góry