Młodzieżowa Rada Gminy Cisek

Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Cisek oraz jej Statut przyjęła na XII sesji Rada Gminy.

Obrady5 listopada 2007 roku, na XII posiedzeniu Rady Gminy Cisek, radni przyjęli uchwałę nr XII/53/2007 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Cisek i nadania jej Statutu.

Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny i działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
Rada składać się będzie z 9 członków wybieranych w wyborach tajnych
i bezpośrednich spośród wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum w Cisku zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, na dwuletnią kadencję liczoną od dnia wyborów.

Tryb zarządzenia i przeprowadzenia wyborów oraz zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy określa jej Statut.

Przewiń do góry