KOMUNIKAT Wójta Gminy Cisek

w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

azbest_usun.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. 

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 20 marca 2020 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek. 

Pobierz: PDFWniosek_Azbest_2020_dla_osób_fizycznych.pdf (297,79KB)

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159.
 

Przewiń do góry