Nowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

uchwaliła Rada Gminy Cisek.

Na XIII posiedzeniu Rady Gminy Cisek, które odbyło się 3 grudnia 2007 roku radni przyjęli m.in. dwie uchwały dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywać na terenie gminy Cisek w 2008 roku:

  • Uchwała nr XIII/60/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku,
  • Uchwała nr XIII/61/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek.

Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale PRAWO --> Uchwały Rady Gminy. W Biuletynie dostępne są również obowiązujące wzory deklaracji podatkowych, w tym nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Przewiń do góry