Gmina Cisek wpisana została do Rejestru gmin,

na których obszarze mogą być używane dodatkowe nazwy miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej.

Cisek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 11 października 2007 roku wpisał gminę Cisek do Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości. W tym samym dniu, stosownie do uchwały nr 23/712-454-438/2007 Komisji CzissekNazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w sprawie opinii dotyczących ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowych na terenie gminy Cisek, do Rejestru wpisane zostały następujące dodatkowe nazwy miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej:

Nazwy miejscowości

L.p.

Urzędowe nazwy
w j
ęzyku polskim

Dodatkowe nazwy
w j
ęzyku niemieckim

1.

Błażejowice, wieś

Blaseowitz

2.

Cisek, wieś

Czissek

3.

Dzielnica, wieś

Dzielnitz

4.

Kobylice, wieś

Kobelwitz

5.

Landzmierz, wieś

Landsmierz

6.

Łany, wieś

Lohnau

7.

Miejsce Odrzańskie, wieś

Mistitz

8.

Nieznaszyn, wieś

Niesnaschin

9.

Podlesie, wieś

Podlesch

10.

Przewóz, wieś

Przewos

11.

Roszowice, wieś

Roschowitzdorf

12.

Roszowicki Las, wieś

Roschowitzwald

13.

Steblów, wieś

Stöblau

14.

Sukowice, wieś

Suckowitz

Tym samym zakończona została procedura urzędowa umożliwiająca posługiwanie się dodatkowymi nazwami miejscowości gminy Cisek w języku niemieckiej mniejszości narodowej, którą zapoczątkowała Rada Gminy Cisek w dniu 9 października 2006 roku przyjmując uchwałę nr XLV/243/2006 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Cisek do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.

Przewiń do góry