Dzielnica - Dzielnitz

Dzielnica - to prawdopodobnie najstarsza wieś gminy, wzmiankowana w dokumentach
z 1228 roku pod nazwą Dzelnitz

DZIELNICA - to prawdopodobnie najstarsza wieś gminy, wzmiankowana w dokumentach z 1228 roku pod nazwą DZELNITZ (DELNICA - 1234 r.). Stanowiła własność klasztoru w Czarnowąsach. Kolejnymi właścicielami byli Georg Taufel, Franciszek Hoschek i Nkolaus Gaschowiz, który w 1521 roku część majątku z gruntami przepisał jako fundację dla szpitala w Koźlu.

Pierwotna wieś kmieca była mała, nie liczyła więcej niż 20 kmieci i zagrodników i praktycznie do końca XVI wieku pozostawała wsią kameralną. Jej znaczny wzrost przypadł dopiero na początek XIX wieku i tak w 1865 roku wieś liczyła 52 posesje i 299 mieszkańców. Wówczas powstały też dwa młyny wodne.
Do 1865 roku liczba domów wzrosła do 57, a wieś zamieszkiwało 385 osób (w tym 10 kmieci, 4 zagrodników, 47 chałupników, młynarz, piwowar i szynkarz.


Ogólna powierzchnia wsi - 182 ha, w tym użytków rolnych - 167 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/217/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dzielnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2022 roku w Dzielnicy zamieszkuje 233 mieszkańców.

Mieszczą się tu: obiekt handlowy, jednostka OSP i świetlica wiejska.

Sołtysem wsi jest Pan Elżbieta Fielhauer 

Strona internetowa wsi: http://www.dzielnica.net

 Dzielnica ma już 777 lat

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Ulica Wiejska Była szkoła - obenie świetlica wiejska Remiza strażacka Dzielnica.png

 

Przewiń do góry