Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!

Procedura zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

4U.png
Centrum Prewencji Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, prezentujących procedurę 4U! (Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!) Procedura pokazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego i jest dostępna na stronie https://4u.tpcoe.gov.pl.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI MATERIAŁAMI.

Pomogą Ci one odpowiednio zareagować na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Przewiń do góry