Ponad siedem i pół miliona euro na dalszą budowę wałów

Cisek - Głogowiec to kolejny odcinek obwałowań rzeki Odry, którego budowa rozpocznie w przyszłym roku.

OdraWiększe opady deszczu i podwyższony stan wody w Odrze od dawna budzi niepokój wśród mieszkańców naszej gminy. Trudno nie pamiętać o zagrożeniu powodziowym w sytuacji, kiedy kilka razy w roku zalewane są nadodrzańskie miejscowości. Tutaj wszyscy pamiętają o tym, co wydarzyło się w lipcu 1997r. Dlatego każda informacja związana z budową obwałowań rzeki Odry jest dla mieszkańców naszej gminy bardzo ważna. A szczególnie cieszy wtedy, gdy zapowiada pozyskanie finansów na kontynuację dalszych prac budowlanych.

Kwota 7,7 mln euro to fundusze pochodzące z dotacji Unii Europejskiej. Przeznaczone są na budowę kolejnego odcinka obwałowań „Cisek – Głogowiec” o długości 8,9 km. Wały...Planowany do budowy odcinek wałów jest już przygotowany od strony dokumentacyjnej. Został opracowany projekt, są także potrzebne zezwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Prace przy budowie wałów mają ruszyć wiosną przyszłego roku, jeśli w miarę szybko zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na realizację tej inwestycji, której inwestorem jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Przewidywany czas trwania budowy tego odcinka to jeden rok. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, to pozostanie jeszcze do wybudowania ostatni odcinek obwałowań długości 6,1 km z Głogowca do granicy gminy (i województwa).
Wykonane do tej pory odcinki wałów już mają swoje istotne znaczenie w obronie przeciwpowodziowe naszej gminy i miasta Kędzierzyna-Koźla. W powodziach z marca 2006r. i września 2007 roku obszar terenów zalanych uległ wyraźnemu zmniejszeniu. Jednak do pełnego bezpieczeństwa gminy Cisek konieczna jest dalsza realizacja urządzeń przeciwpowodziowych (zasuwy na potoku Cisek i Dzielniczka) oraz połączenie obwałowań gminy Cisek z gminą Rudnik w powiecie raciborskim.

Przewiń do góry