Uroczyste wręczenie nagród w gminny konkursie na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską

w 2007 roku odbyło się na X sesji Rady Gminy Cisek.

Na sesji Rady Gminy Cisek w dniu 3 września 2007r. odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska 2007". Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody pieniężne.

Do VII edycji Konkursu zgłoszono :

 • 4 zagrody w kategorii gospodarstwo rolne,
 • 8 zagrody w kategorii nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Cisek nr VII/34/2007, Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową, która dokonała w terenie lustracji i oceny zgłoszonych do konkursu zagród. Wizję lokalną posesji Komisja przeprowadziła w dniu 4 lipca 2007 roku. Każda zagroda została oceniona na t.zw. karcie oceny. Suma punktów uzyskanych przez poszczegolne posesje zadecydowała o przyznaniu przez Komisję miejsc i nagród konkursowych.
Klasyfikacja konkursowa przedstawia się następująco:

KATEGORIA GOSPODARSTWO ROLNE:

 • I miejsce i nagroda pieniężna 1.500 zł 
  zagroda Państwa Edyty i Gerarda Stania z Podlesia,

P7040097.jpeg P7040098.jpeg P7040104.jpeg P7040105.jpeg P7040110.jpeg P7040113.jpegP7040102.jpeg P7040099.jpeg

 • II miejsca - nie przyznano,
 • III miejsce i nagroda pieniężna 700 zł
  zagroda Państwa Marii i Franciszka Proksza z Dzielnicy,

P7040058.jpeg P7040061.jpeg P7040063.jpeg P7040066.jpeg

 • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
  zagroda Państwa Sylwii i Henryka Mrachacz z Nieznaszyna,

P7040118.jpeg P7040122.jpeg P7040124.jpeg P7040123.jpeg

KATEGORIA NIERUCHOMOŚCI:

 • I miejsce i nagroda pieniężna 1.500 zł zagroda Państwa Kornelii i Krzysztofa Kurpies z Cisku,

P7040020.jpeg P7040022.jpeg P7040023.jpeg P7040024.jpeg P7040025.jpeg P7040027.jpeg P7040028.jpeg P7040029.jpeg

 • II miejsce i nagroda pieniężna 1.000 zł zagroda Państwa Teresy i Henryka Jakubczyk z Landzmierza,

P7040012.jpeg P7040014.jpeg P7040015.jpeg P7040018.jpeg

 • III miejsce i nagroda pieniężna 700 zł zagroda Państwa Walburgi i Eugeniusza Węgrzyk z Nieznaszyna,

P7040130.jpeg P7040131.jpeg P7040135.jpeg P7040142.jpeg

 • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
  zagroda Państwa Beaty i Mariusza Wochnik z Miejsca Odrzańskiego,

P7040087.jpeg P7040090.jpeg P7040091.jpeg P7040095.jpeg

 • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
  zagroda Pani Gertrudy Kostka z Roszowickiego Lasu,

P7040039.jpeg P7040041.jpeg P7040046.jpeg P7040045.jpeg

 • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
  zagroda Państwa Bogusławy i Jerzego Larysz z Łan.

P7040076.jpeg P7040078.jpeg P7040080.jpeg P7040084.jpeg

W czasie kameralnego spotkania z laureatami konkursu, uroczysty toast na cześć nagrodzonych wzniósł Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy Cisek.

Laureaci konkursu Laureaci konkursu

Przewiń do góry