Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg

na terenie Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg na remont nawierzchni dróg gminnych. Ogłoszenie o przetargu wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przedmiarem robót drogowych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Tam do pobrania są wszystkie formularze i dokumenty niezbędne do złożenia oferty.
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2007r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Cisek, pok. nr 18.

Przewiń do góry