Kobylice - Kobelwitz

Kobylice - powstały około 1300 roku
i wzmiankowane są pod nazwą Cobilitz

KOBYLICE - powstały około 1300 roku i wzmiankowane są pod nazwą COBILITZ. Później spotkamy nazwę KOBELICZ i KOBELICE.
Właścicielem wsi od 1831 roku był hrabia Renard a od 1910 r. Franz Alberti - Piechulek.

Pierwotnie powstała jako wieś kmieca. Dopiero około 1865 roku powstał tu majątek (dwór), jednak bez zabudowy folwarcznej. W 1865 roku wieś zamieszkuje 13 kmieci, 5 zagrodników i 33 chałupników. Wcześniej wybudowano jednoklasową szkołę i kościół.


Ogólna powierzchnia wsi - 497 ha, w tym użytków rolnych - 398 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/218/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kobylice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2023 roku w Kobylicach zamieszkuje 481 mieszkańców.

Mieszczą się tu: kościół filialny pw. Św. Marii Magdaleny z początku XX w., Zakład Produkcji Kruszywa (żwirowania), Ludowy Zespół Sportowy "SOLO" Kobylice, zakłady rzemieślnicze i usługowe, placówka handlowo - gastronomiczna.

Sołtysem wsi jest Pani Gabriela Kubicka

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Kościół Filialny pw. Św. Marii Magdaleny Żwirownia Kobylice.png

 

Przewiń do góry