Wszczęto postępowanie w sprawie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany - Podlesie.

Zawiadomienie o postępowaniu zamieszczone zostało w BIP.

Wójt Gminy Cisek wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Łany - Podlesie. Szczegółowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wszczęcie postępowania.

Przewiń do góry