Stypendium i zasiłek szkolny

Uaktualnione informacje na temat pobierania i składania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.

Przypomina się zainteresowanym, że można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Wnioski składać mogą: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne:

  • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie większa niż 351 zł netto,
  • zamieszkanie na terenie gminy.

Szczegółową informację i druki wniosków zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Informacje.

Przewiń do góry