Rolniku - uległy zmianie zasady przydziału kwoty mlecznej

z krajowej rezerwy. Zapoznaj się z informacją ARR.

krowa.gifUWAGA PRODUCENCI MLEKA
SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNAWANIE
INDYWIDUALNYCH ILOŚCI REFERENCYJNYCH
Z KRAJOWEJ REZERWY KRAJOWEJ ILOŚCI REFERENCYJNEJ


Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 30 czerwca 2007 r. wszedł w życie art. 1 (pkt 8 lit. a i pkt 9-11) ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115 poz. 794), w której przewidziano zmianę zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, od roku kwotowego 2007/2008, w przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Formularz wniosku o przyznanie IIR z krajowej rezerwy dostępny jest: w Oddziałach Terenowych ARR; w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 lub na stronie internetowej www.arr.gov.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym OT Opole tel. (077) 4417000 oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72 oraz na stronie ARR : Przyznawanie kwot mlecznych z krajowej rezerwy .

Przewiń do góry