Wymiana urządzeń grzewczych – uzyskaj dotację do 67%!

Od środy 23.10 przez tydzień, czyli do 30.10 Gmina Cisek prowadzi sondażowy nabór deklaracji do projektu, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych

Od środy 23 października przez tydzień, czyli do 30 października 2019 r. Gmina Cisek prowadzi sondażowy nabór deklaracji do projektu, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, zgodnie z zapisami działania 5.5. Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zdjęcie.jpeg
Walka ze smogiem i niską emisją wymaga czasu, determinacji, ale przede wszystkim wymaga również niemałych nakładów finansowych. Dotacje do wymiany urządzeń grzewczych mogą przyspieszyć moment, kiedy nie będziemy musieli przejmować się niską jakością powietrza za oknem. Gmina Cisek rozpoczyna ankietyzację do projektu, który zgłoszony zostanie do pilotażowego konkursu dotacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym gmina przygotuje dokumentację i przeprowadzi rekrutację mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie. W drugim - po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – mieszkańcy wybiorą wykonawców i będą nadzorowali realizację inwestycji pod kątem jej zgodność z przygotowanymi wytycznymi.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

 1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
 2. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Projekty zakładają dofinansowanie do 67% na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (m.in. kotły gazowe, kotły na pellet, kotły węglowe piątej klasy). Możliwości instalacyjne będą weryfikowane podczas wizji lokalnych, gdyż wymaganymi załącznikami do projektu są opinie energetyczne. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie, wraz z deklaracją chęci udziału oraz ankietą zostaną opublikowane są poniżej.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania dla Gminy Cisek.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest w szczególności:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Cisek,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z ankietą,
 • pozytywny wynik opinii energetycznej przeprowadzonej bezpośrednio po złożeniu wniosku. Uwaga: Złożenie przez Mieszkańca Deklaracji udziału oraz przygotowanie opinii energetycznej nie gwarantują udziału w projekcie i uzyskania dofinansowania,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Cisek umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania,
 • uwaga: warunkiem ubiegania się o kocioł węglowy 5-klasy jest brak możliwości technicznej lub ekonomicznej przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • realizację projektu zaplanowano na drugą połowę 2020 roku oraz rok 2021 (wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego).


Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór rozpoczyna się w środę, 23 października 2019 r i (ze względu na bardzo krótki czas trwania konkursu w Urzędzie Marszałkowskim) potrwa jedynie tydzień do 30 października 2019 r. Wypełnioną deklarację chęci udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca będzie można składać w Urzędzie Gminy, w sekretariacie.

Uwaga! Ze względu na założenia budżetowe, Gmina przewiduje wsparcie ograniczonej ilości instalacji, w zależności od prognozowanych kosztów poszczególnych inwestycji.

Jeżeli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet projektu zostaną zastosowane następujące kryteria, według których wnioski zostaną poddane ocenie punktowej:

 • projekt przewiduje montaż kotła gazowego lub instalacji opartej o odnawialne źródła energii,
 • wnioskodawca jest zagrożony ubóstwem energetycznym,
 • poziom redukcji CO2 i PM10 dla wybranej technologii,
 • efektywność kosztowa redukcji PM10.


Pobierz:
PDFDeklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf (798,23KB)
PDFDefinicja dochodu.pdf (96,45KB)
PDFZałącznik 1. Ankieta.pdf (106,70KB)
PDFZałącznik 2. Formularz informacyjny RODO.pdf (85,41KB)

Przewiń do góry