80-lecie Konsekracji Kościoła w Cisku

Parafia Cisek świętować będzie 8 lipca 2007r.

P9250126.jpegRzymsko_katolicka Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Cisku obchodzi w dniu 8 lipca 2007 roku uroczystość
80-lecia Konsekracji Kościoła Parafialnego

Z tej okazji o godz. 10:00 odprawiona zostanie uroczysta
Msza Św. dziękczynna.

Z zapisanych kart historii dowiadujemy się, że od XV wieku wieś Cisek należała do Parafii Stare Koźle. Aby uczestniczyć w nabożeństwach ludzie musieli przeprawiać się przez Odrę na drugi brzeg. Tak było prawie przez pięć wieków. Na początku XX wieku miejscowi parafianie zaczęli czynić starania o wybudowanie własnego kościoła. Kuria Biskupia we Wrocławiu, po tragedii dzieci pierwszokomunijnych w Sławikowie (podczas przeprawy przez Odrę wszystkie utonęły), podjęła decyzję o utworzeniu kilku parafii po lewej stronie Odry. W 1906 roku podczas wprowadzenia do Starego Koźla nowego proboszcza, ksiądz Dziekan Rzechulka z Ujazdu zaznaczył, że Cisek stanie się wkrótce parafią. Do ciseckiej parafii miały jeszcze należeć wsie Landzmierz i Roszowicki Las. W ramach przygotowań do powstania nowej parafii wyznaczony został plac pod budowę kościoła i założono cmentarz. Sześć lat zbierano pieniądze i materiał na budowę kościoła. Przez kolejne lata uzupełniano środki finansowe i materiał budowlany, bo parafianie z Roszowickiego Lasu wycofali swój wkład w celu budowy własnego kościoła. W międzyczasie adoptowano starą osiemnastowieczną karczmę na tymczasową kaplicę i mieszkanie dla proboszcza. 15 lutego 1912 roku powstaje parafia Cisek, która obejmuje miejscowości Cisek i Landzmierz, a jej proboszczem zostaje ksiądz Trąbka.
W 1922 roku ksiądz kuratus Nowak rozpoczął budowę kościoła. Wznosili go sami mieszkańcy. Nawę główną budowali pod kierunkiem Antoniego Karkosza mieszkańcy Ciska. Wieżę wznosiły ręce ludzi z Landzmierza pod kierownictwem Franciszka Wolnego. Mury wznoszono z lanego betonu wnoszonego przez parafian na plecach po specjalnych rusztowaniach aż na najwyższą kondygnację kościoła. Betonowe ściany Kościoła mają ponad 100 cm grubości.
Uroczystej konsekracji nowej świątyni dokonał w dniu 3 lipca 1927 roku J.E. Ksiądz Biskup Sufragan Wojciech. W 1936 roku do parafii przywieziono pierwsze 4 dzwony, które zawieszono na wieży w kilka miesięcy później, po starciu z nich polskich napisów. W 1942 roku zostały jednak zdjęte i wywiezione - prawdopodobnie dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego. Dopiero we wrześniu 1958 roku, kiedy proboszczem parafii jest ks. Paweł Nimptsch sprowadzone zostają trzy nowe dzwony o imionach: Jacek, Teresa i Józef, które do dnia dzisiejszego dzwonią na wieży ciseckiego kościoła.

Kościół Parafialny w Cisku Kościół Parafialny w Cisku

W obecnym czasie parafianie pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Sykosza bardzo troszczą się o świątynię wybudowaną przez ich przodków. Ta troska przejawia się m.in. w pracach na rzecz parafii, a zrobiono wiele: wykonano wymianę pokrycia dachu na kościele, zainstalowano nowe piorunochrony, wybudowano nowy przedsionek prowadzący do kościoła, wyłożono kostką brukową chodniki i plac kościelny oraz zaistalowano oświetlenie zewnętrzne kościoła. Wykonano również wiele prac remontowych na cmentarzu i plebanii. Rada Parafialna przygotowuje się już do kolejnego jubileuszu - "100 lecia powstania Parafii Cisek". Do tej uroczystości planuje się wykonać: ekspertyzę techniczą kościoła i badania podłoża gruntu, malowanie wnętrza kościoła oraz elewacji a także remont organów. Te prace wykonane mogą być przy wsparciu finansowym ludzi dobrej woli, dlatego Rada Parafialna założyła w tym celu konto bankowe, na ktore można przekazywać ofiary pieniężne na wspomniane wyżej cele.

02 8882 1016 2002 0000 2701 0001
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu

Przewiń do góry