Można już składać wnioski o zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku.
Obowiązuje już zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (DzU nr 109, poz. 747). Weszły również w życie dwa rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej uwzględniające tę zmianę:
  • rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (DzU nr 114, poz. 782),
  • rozporządzenie o sposobie i trybie postępowania w sprawach oświadczenia rodzinne (DzU nr 114, poz. 783).
Osoby zainteresowane pobieraniem zasiłku rodzinnego (i ewentualnie dodatków do niego) oraz zaliczką alimentacyjną mogą już składać dokumenty potwierdzające zarobki z 2006 r. Aby otrzymać zasiłek rodzinny i ewentualne dodatki do niego, dochód w rodzinie nie może być wyższy niż 504 zł na osobę. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochod nie może przekraczać 583 zł.
Rodziny, które teraz mają prawo doświadczeń, ale ich dochód przekroczył limit o nie więcej niż 48 zł na osobę, nie stracą ich w następnym roku zasiłkowym.

Do 23 września prezes GUS powinien ogłosić wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Ten wskaźnik jest potrzebny, aby ustalić dochód na osobę w rodzinach, które utrzymują się z pracy na roli.

Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku przy ul. Planetorza 52 (parter Urzędu Gminy) codziennie od poniedziałku – do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

Przypomina się, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne lub opiekuńcze złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 lipca 2007r. - świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września 2007r.
  • od dnia 1 sierpnia 2007r. do dnia 30 września 2007r. - świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października 2007r.
Przewiń do góry