Absolutorium za 2006 rok udzielone jednogłośnie

Rada Gminy Cisek udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2006r.

23 kwietnia 2007r. odbyło się VII posiedzenie Rady Gminy Cisek. W sesji wzięło udział 13 radnych (2 nieobecnych), którzy wysłuchali przedstawionego przez Wójta Gminy - Alojzego Parysa, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2006r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Gerard Stania przedstawił Radzie Gminy protokół z kontroli wykonania budżetu oraz uchwałę Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu Gminy za 2006r.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - radna Adelajda Lewandowska przedstawiła Radzie Gminy Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu opiniującej pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. Odczytała również Uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek o udzielenie absolutorium.
Po dyskusji nad przedstawionymi dokumentami Rada Gminy Cisek podjęła jednogłośnie uchwałę udzielającą absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu Gminy za 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2006r. dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2006r.

W ramach 13 punktowego porządku obrad Rada Gminy Cisek przyjęła 5 uchwał, w tym: dokonała zmian w budżecie gminy na 2007r., zmieniła regulamin wynagradzania nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami, ogłosiła kolejną edycję konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską" oraz podjęła uchwałę dotyczącą kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Cisek. Teksty uchwał zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale PRAWO.

Przewiń do góry