Łany - Lohnau

Łany - wzmiankowane po raz pierwszy
w 1295 roku jako Von Lan

ŁANY - wzmiankowane po raz pierwszy w 1295 roku jako VON LAN (LANY - 1488 r.).
Stanowiły własność klasztory Cysterianek w Czarnowąsach k/Opola, potem były własnością hrabiów von Oppersdorf i hrabiów von Gaschin. Następni właściciele to Wilhelm Miketta, porucznik Friedrich von Mikusch i rodzina baronów von Reibnitz, która wybudowała piękny dwór z wieżą zamkową.
Wieś powstała poprzez połączenie administracyjne dwóch niezależnych osad (wsi kmiecych), położonych w bezpośrednim sąsiedztwie, z których jedna nosiła nazwę Lany a druga Lona. Obie lokowane były na układzie owalnicy, jako wsie liczące powyżej 20 kmieci i zagrodników.

Wieś rozwija się bardzo szybko. Wzmianki o istniejącym kościele odnotowano już w 1376 r. a w 1418 roku istniał tu kościół parafialny.
W 1830 roku wioska liczyła 82 domy mieszkalne oraz 518 mieszkańców. W tym też okresie powstał tu folwark, cegielnia, 4 młyny (jeden wodny) oraz szkoła przy kościele. O zamożności mieszkańców wsi świadczy liczba kmieci - 34 zagrodników - 16 oraz kilku rzemieślników (w tym 1 karczmarz i 2 kowali).


Ogólna powierzchnia wsi - 942 ha, w tym użytki rolne - 875 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/220/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łany w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2022 roku w Łanach zamieszkuje 591 mieszkańców.

Mieszczą się tu: neobarokowy kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja z 1906 roku (Jubileusz 100-lecia kościoła w Łanach -  sierpień 2006 r.), ruiny dworu folwarcznego, przedszkole, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, jednostka OSP, biuro Zarządu Gminnego DFK, filia Gminnej Biblioteki, Ludowy Zespół Sportowy "Victoria 1900" Łany, przedsiębiorstwa usługowo - handlowe,  prywatne zakłady rzemieślnicze, obiekty handlowe, placówka gastronomiczna, Restauracja "Victoria", piekarnia, cukiernia, pitzzeria.

Sołtysem wsi jest Pan Norbert Mikliss.

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Kościół pw. Św. Bartłomieja Szkoła Podstawowa Centrum wsi (Rynek) Panorama widokowa
Lany1.png Lany2.png    

 

Przewiń do góry