Przetarg na modernizację Ośrodka Zdrowia w Cisku

ogłosił Wójt Gminy.

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji budowlano-cieplnej Ośrodka Zdrowia w Cisku.

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pytaniami zadanymi przez oferentów zmianie uległ termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 24 maja 2007 roku o godz. 10:00. Modyfikację SIWZ oraz pytania i odpowiedzi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Prosi się oferentów o zapoznanie się z zamieszczonymi w BIP-ie dokumentami.
Zadanie finansowane będzie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (UE).

Przewiń do góry