Dopłaty do materiału siewnego dla producentów rolnych

to nowy mechanizm uruchomiony przez Agencję Rynku Rolnego. Rolniku - poznaj warunki uzyskania dopłaty i pobierz wnioski.

ARRZgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 35, poz. 216) Agencja uruchomiła nowy mechanizm

„Dopłaty do materiału siewnego”

W ramach w/w mechanizmu Agencja Rynku Rolnego udzielała będzie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach:

  • dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
  • dopłaty dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.

O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni na podstawie złożonego wniosku we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR. Przed zlożeniem wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Producentów prowadzonym przez Agencję. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany: PDFwarunki_nasiona.pdf (201,87KB)

Pobierz:

  • Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą (Dms_P1_f1): PDFdms_p1_f1.pdf (202,73KB)
  • Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (Dms_P1_f2): PDFdms_p1_f2.pdf (200,96KB)

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Przewiń do góry