Ogłoszony został przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek-Landzmierz

o nawierzchni z masy asfaltowej i podbudowie z kamienia łamanego.

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek - Landzmierz.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia, gdzie do pobrania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), niezbędne formularze oraz cała dokumentacja techniczna tego zadania.
Termin składania ofert wynaczono na dzień 3 kwietnia 2007r.

Przewiń do góry