Turystyka - wspólna sprawa

Szkolenia w branży turystycznej stwarzające szansę na pobudzenie turystyki na Opolszczyźnie i zwiększenie w niej zatrudnienia.

Turystyka - wspólna sprawaW województwie opolskim realizowany jest projekt szkoleniowo-doradczy „Turystyka – wspólna sprawa”. Jest on objęty patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Dotychczas w ramach projektu powstało 13 grup partnerskich, które realizują swoje pomysły na ciekawe produkty turystyczne, w ścisłej współpracy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów. Obecnie trwają zapisy na szkolenia ze „Współpracy Sieciowej”.  W dalszej kolejności członkowie grup partnerskich, będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z „Zarządzania Turystyką”, które skierowane są głównie dla pracowników i menedżerów zatrudnionych w  branży turystycznej.

W województwie opolskim rozpoczną się już zapisy na 13 szkoleń dotyczących „Współpracy Sieciowej”. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. dlaczego obsługa klienta nigdzie nie jest tak ważna, jak w branży turystycznej, jak sprawnie zarządzać produktem turystycznym, lub co zrobić, aby dane przedsięwzięcie turystyczne przyniosło jak największy dochód. Zdobędą także wiedzę dotyczącą wypromowania danych atrakcji turystycznych. 

Dla małych i średnich firm turystycznych kursy są dofinansowane w 80 procentach, resztę pokrywa Unia Europejska. Dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz turystyki szkolenia są bezpłatne. Projekt „Turystyka – wspólna sprawa”, stwarza szansę na pobudzenie turystyki na Opolszczyźnie, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w turystyce.

Szczegółowe informacje z dokładnym opisem wszystkich 13 szkoleń znajduje się na stronie  http://www.tws.org.pl/index.php?po=100

Zapisy na szkolenia prowadzi Regionalne Biuro Projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w Opolu,
 Pl. Wolności 6, III piętro, tel. 077 453 77 85, opolskie@tws.org.pl .

 

Przewiń do góry