Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony

na budowę garażu dla OSP Nieznaszyn.

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę garażu dla ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznaszynie. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGLOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowego, wykonanie przyłącza energetycznego oraz obsługa geodezyjna. Termin składania ofert na wykonanie tego zadania upływa 20 marca 2007 roku o godz. 10:00. Więcej szczegółów w ogłoszeniu o przetargu.

W związku z zapytaniem dot. wyjaśnienia treści SIWZ złożonym przez jednego z oferetów skierowanym w dniu 15 marca 2007r., na stronie BIP opublikowano tekst wyjaśnienia.

Przewiń do góry