Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

traktor.gifPrzypomina się rolnikom, że stosownie do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379), dokonywany będzie zwrot podatku akcyzowego na podstawie wniosków złożonych do Wójta Gminy przez producentów rolnych wraz z imiennymi fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzającymi zakup oleju napędowego. Zwrot części podatku akcyzowego dokonywany będzie za okresy sześciomiesięczne.

Wnioski przyjmowane będą przez Urząd Gminy w dwóch terminach:

  • od 1 do 31 marca 2007 roku wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2006r. do 28 lutego 2007 roku,
  • od 1 do 30 września 2007 roku wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007r. do 31 sierpnia 2007 roku.

Limit oleju napędowego do wykorzystania w danym roku to 86 litrów na hektar. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2007 roku wynosi 0,55 zł na 1 litr oleju.

Wszystkich producentów rolnych chcących odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy prosi się o składanie wniosków wraz z fakturami w określonych wyżej terminach.

Wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego dokonywane będą w terminach:

  • od 2 do 31 maja 2007r. w przypadku złożenia pierwszego wniosku,
  • od 2 do 30 listopada 2007r. w przypadku drugiego wniosku.
Przewiń do góry