Rozstrzygnięto konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

z zakresu pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.

Do konkursu z zakresu pomocy społecznej wpłynęła jedna oferta, natomiast z zakresu kultury i sportu - dwie.

Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • pomocy społecznej: CARITAS Diecezji Opolskiej,
    szczegóły zawiera ogłoszenie zamieszczone w BIP, w dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy,
  • kultury fizycznej i sportu: LKS "Victorii" Cisek i Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Cisku,
    szczegóły zawiera ogłoszenie zamieszczone w BIP, w dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.
Przewiń do góry