Nowy Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Cisku

wybrano w czasie Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli GSW.

Rów28 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Cisku.
GSW zajmuje się administracją oraz utrzymaniem rowów i urządzeń melioracji wodnej szczegółowej położonych na terenie Gminy Cisek. Łaczna długość sieci rowów melioracyjnych wynosi 132,4 km.
Delegaci, wybrani w czasie zebrań wiejskich we wszystkich 14 sołectwach Gminy, wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu GSW oraz Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji i przyjęciu sprawozdań, Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd Spółki oraz Komisję Rewizyjną na następną 5-letnią kadencję.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Cisku:

  1. Rajmund Bulik - Przewodniczący,
  2. Rudolf Kosian - Z-ca Przewodniczącego,
  3. Eugeniusz Plottek - Członek,
  4. Józef Kowaczek - Członek,
  5. Antoni Konieczny - Członek,
  6. Bertold Wieczorek - Członek.

Komisja Rewizyjna GSW Cisek:

  • Franciszek Damboń - Przewodniczący,
  • Gerard Stania - Członek,
  • Andrzej Pytlik - Członek.

Walne Zgromadzenie przyjęło również plan zadań GSW na 2007 rok, w ramach którego wykonane zostaną m.in. roboty konserwacyjne na rowach Spółki o łącznej długości 7 km. Składkę członkowską na 2007 rok pozostawiono w niezmienionej kwocie 12 zł za hektar użytków rolnych oraz od nieruchomości gruntowej do 1 ha.
Przypominamy, że członkami Gminnej Spółki Wodnej w Cisku są wszyscy właściciele nieruchomości gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Cisek.

Przewiń do góry