Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej

wnioski_elektroniczne.jpeg
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)


można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również składać w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku przy ul. Planetorza 52.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cisku
/-/ Danuta Pawlik

Przewiń do góry