Nieznaszyn - Niesnaschin

Nieznaszyn - wieś powstała w 1376 r.
a nazwa brzmi Nieznassin

NIEZNASZYN - powstał w 1376 r. (NIEZNASSIN), a jego nazwa w 1532 roku brzmi NIETZNASCHIN.
Właścicielami wsi byli kolejno: Dirschko von Nieznassin, Jan Szawel von Twardawa, Heinrich Czornberg von Galowitz, Feliks von Schalecki i Valentin Lassota ze Stablowa.

Wieś liczyła nie więcej niż 20 kmieci i zagrodników, a jej pierwotny układ przestrzenny to owalnica, dziś czytelna tylko w planie zabudowy.  W historycznym procesie rozwoju wewnętrzny plac tzw. "nawsie", został zabudowany, a układ wrzecionowato wygiętych dróg częściowo zatracony. Zabudowa rozwinęła się w układzie nieregularnej ulicówki, z zachowanymi dobrze budynkami pochodzącymi głównie z XIX / XX wieku. Większość z nich stanowi obecnie zabytki architektury. Zachował się ulicowy układ zabudowy z historyczną parcelacją, typowym układem zabudowy zagrody.


Ogólna powierzchnia wsi - 237 ha, w tym użytków rolnych - 221 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/222/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nieznaszyn w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2023 roku w Nieznaszynie zamieszkuje 170 mieszkańców.

Mieszczą się tu: kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1986 roku, Wiejski Dom Kultury, sklep spożywczy, jednostka OSP.
Nowa Remiza Strażacka oddana do użytku,
80-lecie OSP Nieznaszyn,

Sołtysem wsi jest Pani Kornelia Draga.

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku

Kościół pw. Najświętszego Serca pana Jezusa ulica Wiejska Nieznaszyn.png

 

Przewiń do góry