Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

ogłosił Wójt Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na na realizację  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Przedmiotem zadania jest:

  1. Prowadzenie świetlicy psychoterapeutycznej dla osób z rodzin dotkniętych chorobą  alkoholową i potrzebujących pomocy.
  2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, głównie w środowiskach patologicznych i uzależnionych.

Termin składania ofert, warunki, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin realizacji zadania i warunki przyznania dotacji określone zostały w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry