Opłata skarbowa przelewem

Z dniem 1 stycznia 2007 roku tracą ważność dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.

gotowka.gifInformuje się, że od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania.

Od 1 stycznia 2007 roku zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2007r. tracą ważność dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.

Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cisek. Można również dokonać jej bezpośrednio w kasie Urzędu, w godzinach jej pracy.

Nr konta bankowego:

PBS K-Koźle
O/Polska Cerekiew

84 8882 1016 2002 0000 2440 0001
z dopiskiem "opłata skarbowa"

Pobierz: PDFWyciąg (137,29KB)

Przewiń do góry