Podlesie - Podlesch

Podlesie - wzmiankowane po raz pierwszy
w 1532 roku jako Podlessny

PODLESIE - wzmiankowane po raz pierwszy w 1532 roku jako PODLESSNY (PODLESY - 1567 r.).

Wieś była własnością hrabiego von Gaschin, który wykarczował tutejsze lasy tworząc przez to nowe żyzne tereny rolne. Brak jest danych dotyczących rozwoju wsi. Powstała jako folwark bez wsi kmiecej. Dziś jego zabudowa zachowała się w północnej części zabudowy wsi.


Ogólna powierzchnia wsi - 288 ha, w tym użytków rolnych - 250 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/223/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Podlesie w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2022 roku w  Podlesiu zamieszkuje 185 mieszkańców.

Mieszczą się tu: jednostka OSP, placówka handlowo - gastronomiczna.

Sołtysem wsi jest Pan Henryk Pośpiech.

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Centrum wsi Tereny nadodrzańskie Podlesie.png

 

Przewiń do góry