Wójt Gminy ogłosił otwarte konkursy ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

Wójt Gminy Cisek ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
i sportu oraz pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

 • Przedmiotem zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jest:
  • rozwój  sportu wśród ludności gminy oraz pobudzanie zamiłowania do uprawiania sportu wśród dzieci
   i młodzieży,
  • promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych
   i wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
  • tworzenie oferty spędzenia wolnego czasu.

Szczegóły zawarte zostały w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

 • Przedmiotem zadania z zakresu pomocy społecznej jest opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia
  i rehabilitacja lecznicza.

Szczegóły zawarte zostały w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry