Wybory do Izby Rolniczej w Opolu

zarządzone zostały na 4 lutego 2007 roku.

Wybory do Izby RolniczejNa dzień 4 lutego 2007 roku (niedziela) zarządzono Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu.

W Gminie Cisek wybierani będą dwaj delegaci do Izby Rolniczej w Opolu spośród osób uprawnionych (płacących podatek rolny) - rolników.

Zgłoszenia kandydatów na delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu przyjmuje Komisja Okręgowa Nr 12 w Cisku do dnia 16 stycznia 2006r.  Do zgłoszeń należy dołączyć listę poparcia (co najmniej 50 podpisów rolników popierających kandydata).

Spis członków Izby Rolniczej z Gminy Cisek uprawnionych do głosowania w tych wyborach zostanie wyłożony do wglądu od 22 do 26 stycznia 2007 roku w Urzędzie Gminy Cisek - pokój nr 29, telef. 077 4871159.

Zarządzone na 4 lutego 2007 roku wybory przeprowadzone zostaną w godzinach od 8:00 do 18:00 w lokalu wyborczym (sala na parterze) mieszczącym się w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52.

Przewiń do góry