Rolniku i hodowco. Ukazało się rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa

na własny użytek. Wprowadzony został obowiązek zgłaszania uboju z 24 godz. wyprzedzeniem.

Uwaga rolnicy. Ukazało się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Rozporządzenie m.in. nakłada na rolnika obowiązek pisemnego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze dokonania uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju.
Tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 132, poz. 919 z 2007r. 
Prosi się wszystkich o zapoznanie się z treścią cytowanych wyżej przepisów i stosowanie się do ich zapisów.

Treść rozporządzenia możesz pobrać klikając na poniższy link:
PDFRozporządzenie MRiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.pdf (262,68KB)

Przewiń do góry