Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Cisek

Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Cisek na konsultacje społeczne, których tematem będzie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami.

Spotkanie odbędzie się 28 marca (czwartek) o godz. 17:30
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy zakres proponowanych zmian celem zapoznania się, jednocześnie przypominamy, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku stanowi akt prawa miejscowego.

PDFAKTUALNY Regulamin utrzymania czystości i porządku na nterenie ZMCR.pdf (370,70KB)
PDFPropozycje zmian do Regulaminu 2019.pdf (427,25KB)

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa on m.in. wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Propozycje zmian i uwagi zgłaszać można również pisemnie na adres Związku: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle oraz mailowo na adres do końca marca 2019 r.

konsultacje_projekt_Cisek_wersja2.jpeg

Przewiń do góry