W Gminie Cisek wystartował program powszechnej nauki pływania

„Umiem pływać” 2019

umiem_plywac.jpeg
Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Adresowany jest do 72 uczniów klas I – II szkół podstawowych w gminie Cisek. Są to uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach.

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Nauka odbywa się na basenie w Zakrzowie. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia w grupach liczących nie więcej niż 15 osób, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko – trenerską, a udział w programie jest bezpłatny.

Na realizację projektu „Umiem pływać – przeciwdziałam wadom postawy” udało się uzyskać  8 350,00 złotych dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałą kwotę – 8 350,00 zł współfinansuje Gmina Cisek.

Przewiń do góry