Program Mama 4+

Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia

Mama4+.jpeg
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wprowadza nowy Program „Mama 4+”. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia.

  • Świadczenie przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Jeśli osoba wnioskująca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS - wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Jeśli osoba nie pobiera emerytury lub renty, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje  w wysokości najniższej emerytury.

W 2019 r. wysokość świadczenia będzie wynosić: 1 100,00 zł brutto, tj. 933,60 zł netto.

Więcej informacji na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.opole.uw.gov.pl/program-mama-4

Przewiń do góry