Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

odbędą się w poszczególnych sołectwach w ramach wiejskich zebrań wyborczych.

sołtys.gifWójt Gminy Cisek wydał zarzadzenie Nr 68/2006 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cisek. Przedmiotowym zarządzeniem ustalono zasady przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz harmonogram wiejskich zebrań wyborczych.

Zebrania przeprowadzone zostaną w dniach od 15 stycznia do 12 lutego 2007 roku.

Przewodniczącym zebrania wiejskiego jest Sołtys wsi do czasu wyboru nowego sołtysa. Jeżeli sołtys nie może przewodniczyć zebraniu, czynności te wykonuje wyznaczony przez Radę Solecką jej członek.

 

Przewiń do góry