Przewóz - Przewos

Przewóz - wzmiankowany w 1492 roku
pod nazwą Prziewoza

PRZEWÓZ - wzmiankowany został po raz pierwszy w 1492 roku pod nazwą PRZIEWOZA, wywodząca się od istniejącego przed powstaniem wsi przewozu przez rzekę Odrę.
Do powstania w tym miejscu przewozu przez rzekę przyczyniła się rodzina Gaschinów, dzięki której osiadł tutaj przewoźnik - także o nazwisku Przewoźnik. Genetyczna wieś liczyła więcej niż 20 kmieci i zagrodników. W 1845 roku w Przewozie jest 65 domów, 434 mieszkańców, szkoła z jednym nauczycielem, cegielnia i przewóz przez Odrę.


Ogólna powierzchnia wsi - 501 ha, w tym użytków rolnych - 440 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/224/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Przewozie w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2022 roku w Przewozie zamieszkuje 304 mieszkańców.

Mieszczą się tu: drewniany kościół filialny p.w. Św. Judy Tadeusza, zabytkowy z 1559 r., przeniesiony do Przewozu w 1937 r. z Gierałtowic, jednostka OSP, sklep spożywczy, świetlica wiejska.

Sołtysem wsi jest Pan Rajmund Bulik 

Strona internetowa wsi: http://www.przewoz.org

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Kościół filialny p.w. Św. Judy Tadeusza ulica Odrzańska Przewoz.png

 

Przewiń do góry