Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych

w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek.

Harmonogram

walnych zebrań sprawozdawczych
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cisek
w okresie sprawozdawczym od 04 stycznia do 23 lutego 2007r.

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Cisek

23.02.2007

19.00

świetlica OSP

2.

Roszowicki Las

05.01.2007

19.00

świetlica OSP

3.

Dzielnica

12.01.2007

19.00

świetlica OSP

4.

Przewóz

04.01.2007

19.00

świetlica OSP

5.

Podlesie

13.01.2007

19.00

świetlica OSP

6.

Miejsce odrzańskie

19.01.2007

19.00

świetlica OSP

7.

Łany

27.01.2007

19.00

świetlica OSP

8.

Nieznaszyn

11.01.2007

19.00

WDK

Prezes Zarządu Gminnego OSP
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry