Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że został ogłoszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

infor.png
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że w dniu 23.01.2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany bez obowiązku dokonywania dopłat.(dotyczy działek stanowiących odcinki dróg powiatowych na terenie gminy Cisek).

Pobierz:
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku

Przewiń do góry