Powstaje nowa kopalnia żwiru w Kobylicach

Rozpoczęły się prace ziemne na terenie przyszłej kopalni.

Rozpoczęły się prace ziemne na terenie nowo powstającej kopalni żwiru w Kobylicach. Przy pomocy ciężkiego sprzętu budowlanego zdejmowana jest warstwa humusu oraz glinek i piasku w miejscu przyszłego wyrobiska żwiru. Eksploatację żwiru, sortownię i sprzedaż mieszanek piaskowo-żwirowych prowadzić będą Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych przy zastosowaniu najnowszych technologii wydobycia i przerobu surowca. Kruszywa pozbawione są zanieczyszczeń obcych i organicznych, charakteryzują się wysoką jakością i bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, wysoką mrozoodpornością oraz niską nasiąkliwością. Oferowane przez OKSM kruszywa posiadają znak  CE w systemie 2+. 

Żwirownia Kobylice Żwirownia Kobylice Żwirownia Kobylice Żwirownia Kobylice

Przypominamy, że Rada Gminy Cisek w dniu 5 grudnia 2005 roku przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "KOBYLICE III", zlokalizowanego w sołectwie Kobylice, która określa m.in. granice obszaru górniczego, jego powierzchnię i zasoby geologiczne kruszywa.

Przewiń do góry