Komunikat RSO: KOMUNIKAT 1/P 150/2019 z dn. 21.01.2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 20.01.19,na terenie woj. opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Opolu i Zdzieszowicach zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: 1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 160 mikrogramów/m3, 2. Opole, ul. Koszyka – 157mikrogramów/m3, 3. Zdzieszowice, ul. Piastów – 173 mikrogramów/m3. Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się utrzymanie przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Komunikat jest ważny od 21-01-2019 09:20:00 do 23-01-2019 23:59:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Przewiń do góry