Budżet Gminy Cisek na 2007 rok uchwalony

Radni uchwalili budżet Gminy Cisek na 2007 rok określając tym samym zadania do realizacji w tym roku.

Budżet Gminy28 grudnia 2006 roku, podczas IV sesji Rady Gminy Cisek, radni uchwalili budżet Gminy Cisek na 2007 rok. Dochody Gminy mają osiągnąć kwotę 10.434.507,00 zł. Wydatki z budżetu Gminy przewiduje się na kwotę 10.841.995,00 zł. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie z zaciągniętych kredytów bankowych.

Na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów trzeba będzie wyasygnować kwotę 512.512,00 zł. Dotacja podmiotowa na działalność gminnej instytucji kultury wyniesie 200.000,00 zł. Działalność sportowa dofinansowana zostanie w kwocie 110.000,00 zł. 13 zadań przewidzianych jest do realizacji w ramach zadań inwestycjnych w 2007r., z tego 4 w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. Na dofinansowanie pięciu zadań planuje się zaciągnąć nowy kredyt w łącznej kwocie 920.000,00 zł.

Więcej szczegółów dotyczących budżetu Gminy na 2007r. znajdziesz TUTAJ

Uchwała Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 wraz z 12 załącznikami zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek oraz przesłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewiń do góry