Rada uchwaliła budżet gminy Cisek na 2019 rok

13 radnych głosowało za przyjęciem budżetu gminy Cisek na 2019 rok

III_posiedzenie_RGCisek.png
17 grudnia 2018 roku odbyło się III posiedzenie Rady Gminy na którym 13 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu gminy Cisek na 2019 rok. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Dochody budżetu uchwalono w wysokości 22.312.297,00 zł, zaś wydatki ustalono w łącznej kwocie 23.277.297,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 965.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych. Utworzono też rezerwę ogólną budżetu w kwocie 27 tys zł oraz rezerwę celową w wysokości 53 tyś. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

W przyszłorocznym budżecie gminy wyodrębniono również kwotę 285.878,29 zł na fundusz sołecki dla 14 sołectw gminy Cisek.

W 2019 roku planuje się realizację trzech zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 4.430.000,00 zł, w tym budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Cisek (3.320.000,00 zł), rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (50.000,00 zł) oraz budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) II etap (60.000,00 zł).

Przedmiotową uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową dla gminy Cisek zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2019 rok.

Nagranie obrad III sesji Rady Gminy Cisek można obejrzeć i wysłuchać w zakładce RADA GMINY --> Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek - III sesja Rady Gminy. Podjęte uchwały zamieszczono w zakładce PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku. Imienne wykazy głosowań Radnych na III sesji zamieszczono w zakładce RADA GMINY --> Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek.

Po roboczej części sesji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek oraz Wójt Gminy zaprosili wszystkich radnych na uroczystą drugą cześć obrad do Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, gdzie Rada, sołtysi i zaproszeni goście podsumowali kończący się rok 2018.

Przewiń do góry