Wójt Gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie drogi relacji Łany - Podlesie.

W związku z rozpoczętą procedurą postępowania administracyjnego dotyczącą budowy drogi relacji ŁANY - PODLESIE, Wójt Gminy Cisek wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Łany - Podlesie.
Przedmiotem projektu technicznego jest droga o długości 1882 mb, łącząca w/w sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych prosi się o zapoznanie z treścią decyzji, która opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Decyzje o warunkach zabudowy.

Przewiń do góry