Nowa droga relacji Cisek - Landzmierz

została oddana do użytku.

Od 12 maja do 8 czerwca 2007 roku realizowane było zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek - Landzmierz" którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna-Koźla. W ramach prowadzonych prac wybudowano 617 mb drogi z jezdnią o szerokości 3 m o nawierzchni asfaltowej położonej na podbudowie z kamienia łamanego. Wykonano również obustronne pobocza ziemne o szerokości 0,50 m każde oraz odwodnienie powierchniowe drogi.

Całkowita wartość wykonanych prac budowlanych wraz z obsługą geodezyjną zadania zamknęła się kwotą brutto 177.334,50 zł.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków:

  • Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Opolskim w wysokości 99.752,34 zł.,
  • budżetu gminy Cisek w kwocie 77.582,16 zł.

Nowa droga Nowa droga Nowa droga Nowa droga

Przewiń do góry